header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 

Bijzondere ALV (tbv aanleg 2e waterveld)

donderdag 28 januari 2021   |   20:00 - 22:00   |   Sportkantine clubhuis

Aankondiging van een bijzondere ledenvergadering (28 januari 2021)

Volgens de statuten van HC Haarlem moet het verenigingsbestuur, bij een uitgave van meer dan € 25.000,- toestemming krijgen van de leden. Voordat we de gemeente definitief opdracht geven voor aanschaf van het waterveld, organiseren we daarom een bijzondere algemene ledenvergadering. Deze zal online plaats vinden op donderdag 28 januari a.s. om 20:00 uur. 

In verband met de COVID-19 richtlijnen zal de vergadering online plaats vinden. We verzoeken je vooraf aan te melden (tot 26 januari a.s.) via [email protected]

Stemmen:
Ieder stemgerechtigd lid van 18 jaar en ouder, erelid en lid van verdienste, hebben één stem met een gewicht van twee stemmen. Dit stemrecht is schriftelijk overdraagbaar aan een ander lid. Jeugdleden tot 18 jaar hebben één stem en moeten zich laten vertegenwoordigen door een ouder/verzorger.

Let op:
Volgens de Corona-spoedwet kan tot uiterlijk 72 uur (26 januari a.s. 20:00 uur) voorafgaande aan de buitengewone ALV schriftelijk vragen worden gesteld ([email protected]) over de agenda en/of gevraagde besluitvorming. Het bestuur zal voorafgaande aan de vergadering de antwoorden met de leden communiceren.

 

De uitnodiging en agenda zijn via de mail naar alle leden verstuurd op 6-1-2021

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem
Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]