header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 

Lid worden Informatie

1. Aannamebeleid

HC Haarlem is een club met een familiekarakter, waarbinnen gezelligheid, sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. Wij als bestuur hebben daarom getracht deze sfeer te weerspiegelen in onderstaand aannamebeleid.

Het aanname- en opzeggingsbeleid wordt namens het bestuur uitgevoerd door de ledenadministratie en de categorieleiders van de technische commissie.

Aanmelden kan alleen met een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, u kunt dit vinden onder het kopje 'Inschrijven' (aan de rechterkant van de pagina).

De minimumleeftijd om uw dochter of zoon aan te melden als lid is vier jaar. Als uw kind daaraan voldoet, kunt u op deze website het elektronische inschrijfformulier invullen. Dit leidt niet onmiddellijk tot financiële verplichtingen. Voor vier- en vijfjarigen wordt funky hockey aangeboden.

Vanaf zes jaar komen kinderen in aanmerking voor het reguliere hockey, dit wordt gespeeld in teams. Zodra er een plek vrij komt, wordt uw kind opgeroepen voor twee vrijblijvende proeftrainingen. Zodra een proef-lid na de proeftrainingen te kennen geeft definitief lid te willen worden, wordt hij/zij actief lid en ontstaat de contributie-verplichting.

Bij instroom vanaf een andere hockeyclub naar HC Haarlem dient u voorafgaand zelf uw lidmaatschap tijdig op te zeggen. Dit is noodzakelijk om opnieuw bij de KNHB ingeschreven te kunnen worden, maar vooral ook netjes naar de oude club in verband met teamplanningen.

1.1 Aanname van jeugdleden

Door de grote toestroom van nieuwe jeugdleden bij HC Haarlem, vooral bij de jongste jeugd meisjesteams, wordt bij plaatsing van nieuwe jeugdleden een voorkeursbeleid gehanteerd. Indien er nog plaats is voor nieuwe leden na toepassing van het voorkeursbeleid, zullen nieuwe leden worden geselecteerd op basis van loting.

Het voorkeursbeleid houdt in:

1. Gezinsleden die al bij HC Haarlem hockeyen;

2. Woonachtig in Haarlem of aan de club grenzende gebieden met korte reistijd;

3. Al hockeyende kinderen die door verhuizing naar een andere club moeten;

4. Hockeyervaring vanaf 11-tal hockey (vanaf 11-jaar op peildatum 1 oktober)

5. Indien het kind minstens 2 blokken bij de funky's heeft gehockeyd bij HC Haarlem

1.2 Aanname van seniorenleden

Bij het aannemen van senioren voor de prestatieteams wordt er door de technisch- coördinator en manager gekeken naar (aantoonbare) hockeyervaring en vaardigheden.

Als de laatste jaren actief is gehockeyd op hoger of gelijk niveau aan Heren-1 of Dames-1, dan wordt in overleg met de trainer van deze eerste teams bepaald of en hoe toetreding kan plaatsvinden.

Voor de breedteteams wordt in onderling overleg bekeken welk team het meest passend is. Dit is afhankelijk van factoren als leeftijd, open plaatsen in bestaande teams of nieuw te formeren teams. HC Haarlem kent ook trimhockey, deze recreatieve vorm van hockey is meer vrijblijvend dan wekelijks spelen en trainen in een (vast) seniorenteam.

2. Lidmaatschap opzeggen

Als je besluit om niet meer te willen hockeyen bij HC Haarlem, is het handig om tijdig op te zeggen. Dit voorkomt vervelende misverstanden.

Opzeggen, voor het volgende seizoen, kan kosteloos tot uiterlijk 1 mei 2024. Dit kan ALLEEN per email via de ledenadministratie: [email protected] (via de coach of begeleider is dus niet mogelijk!). De ledenadministratie stuurt hier altijd een bevestiging van.

Bij opzeggen na 1 mei wordt het volledige contributie bedrag in rekening gebracht.

Waarom opzeggen vóór 1 mei?

HC Haarlem moet de teamsamenstellingen tijdig gereed hebben voor:

- Trainingsplanning en het aanstellen van trainers

- Begroting voor het komende seizoen 2024/2025

- Inschrijving van de teams (begin juni) bij de KNHB voor de competitie 2024/2025.

- De selectietrainingen

Opzeggen onder voorbehoud? Dat kan.

Vóór 1 mei stuur je een email naar de ledenadministratie ([email protected]). Daarin geef je de reden van de opzegging aan en tot welke datum je uitstel vraagt. Opzeggen onder voorbehoud geldt ALLEEN voor: examen & datum inloten. Opzeggen onder voorbehoud geldt NIET voor aanname bij een andere vereniging of wachten op de teamindeling.


De technische commissie zal je verzoek tot uitstel in behandeling nemen. Uiterlijk 15 mei ontvang je bericht of het uitstel gehonoreerd wordt.

De teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden eind mei bekend gemaakt. De teamsamenstelling voor de jeugdteams wordt volgens het jeugdplan samengesteld, te downloaden via de website (na inloggen).

Leden die op 1 mei hun lidmaatschap hebben beëindigd, maar bij aanvang van het nieuwe seizoen toch weer lid willen worden, betalen € 60,- administratiekosten.

Opzeggen gedurende het lopende seizoen: de gehele contributie is verschuldigd.

Bij het niet voldoen van de verschuldigde contributie zullen wij het openstaande bedrag, vermeerderd met de daaraan verbonden kosten, laten vorderen door een incassobureau.

Natuurlijk hopen we dat we alle leden het volgende seizoen weer op de club zien.


3. Lidmaatschap en contributie

Contributie inning vindt plaats via LISA. U ontvangt een e-mail met daarin een factuur en een knop "betaalkeuze maken”. U kunt dan kiezen voor betaling in één keer via Ideal, of voor betaling in één of meer termijnen via automatische incasso. Voor vragen hierover kunt contact opnemen met Evelien van Wijk via [email protected].

Bankrekeningnummer
Let op: we hebben voor de contributiebetalingen een aparte rekening: NL 90 RABO 0136174019 t.n.v. H.C. Haarlem.

De bedragen voor het seizoen 2023-2024 zijn op 29 
september 2023 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en gelden tot het einde van het boekjaar (30 juni 2024). Hierbij geldt dat leden die in één keer betalen, vier euro minder betalen dan leden die de contributie in 4 termijnen betalen.

Iedereen die zelf de volledige contributie (inclusief het eventueel verschuldigde entreegeld) voor 14 oktober 2023 overmaakt, mag per gezinslid ook deze korting van vier euro toepassen (d.w.z. het hieronder tussen haakjes vermelde bedrag dat voor incasso geldt). Vermeld bij de betaling het lidnummer en de naam van het lid.

Bedragen in euro's

Senioren: 364,- (in één termijn: 360,-)

Jong Senioren: 304,- (in één termijn: 300,-)

Trimleden: 289,- (in één termijn: 285,-)

Junioren O18 (16 en 17 jr.): 397,- (in één termijn: 393,-)

Junioren O16 (14 en 15 jr.): 397,- (in één termijn: 393,-)

Junioren O14 (12 en 13 jr.): 374,- (in één termijn: 370,-)

Junioren O12 (10 en 11 jr.): 374,- (in één termijn: 370,-)

Junioren O8 & O9 (8 en 9 jr.): 344,- (in één termijn: 340,-)

Junioren O7 (7 jr.): 344,- (in één termijn: 340,-)

Benjamins (6 jr.): 239,- (in één termijn: 235,-)

Funkey hockey (4 en 5jr.): 210,- (twee blokken van € 105,-)

Top toeslag 1e elftal: € 95,00
Top toeslag 2e elftal & ambitie teams: € 45,00


Zaalcontributie:

F-jeugd (alleen trainen): € 28,00

Jongste Jeugd: € 82,50

Junioren: € 93,00

Senioren: € 72,-


Verplicht inschrijfgeld is: € 60,-.

· Indien algehele betaling niet voor het eind van de winterstop heeft plaats gevonden volgt een schorsing.

Gezinskorting: beginnend bij het derde gezinslid (wonend op hetzelfde adres): €27,- per persoon.

Voor vragen met betrekking tot contributies kun je terecht bij Evelien van Wijk ([email protected]).

4. Reglement
Voor elk lid wordt per verschuldigde termijn een afzonderlijke factuur opgemaakt.

De betaling van de contributie vindt vanaf dit seizoen plaats via de rekening van HC Haarlem van Mollie. Op uw rekeningafschrift zal per lid de naam, het lidnummer en het factuurnummer zichtbaar zijn. Je kan de factuur in maximaal 4 termijnen betalen. Maak voor 14 oktober 2022 deze keuze via de link in de factuur. Indien er geen keuze wordt gemaakt zal het bedrag in zijn geheel betaald moeten worden via iDEAL.

Wie geen incasso wil toestaan, moet zelf zorgdragen voor betaling na ontvangst van de factuur. Ook hier is betaling in termijnen mogelijk; standaard in vier termijnen, maar het mag ook in een. Een eenmaal gemaakte keuze kan tijdens het lopende seizoen niet worden gewijzigd.

Trimleden: deze trainen op maandag- of donderdagavond en spelen oefenwedstrijden: onderling en tegen andere clubs; ook kunnen zij, voor eigen rekening, deelnemen aan toernooien. Trimleden zijn niet toegestaan mee te spelen met de reguliere competitieteams.

Geen ledenstop!
Bij HC Haarlem hebben we geen ledenstop, maar werken we, voor zover nodig, met een wachtlijst waarop het aannamebeleid van toepassing is. Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij, als uw kind geplaatst kan worden, zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nadere informatie aanvragen? Mail naar: [email protected].

 

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Postadres
p/a Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]
Planningszaken: [email protected]
Onderhoud: [email protected]