header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Algemeen

Waarvoor kun je terecht bij onze vertrouwenscontactpersonen?

Nieuws afbeelding 14-4-2024 Grensoverschrijdend gedrag… het is bijna dagelijks in het nieuws. Het betreft pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie. Op de club proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen door gedragsregels en VOG’s aan te vragen, maar als je er toch mee te maken krijgt, willen we dat graag weten en kijken we hoe wij jou kunnen helpen. 

Bij HC Haarlem zijn Nienke van Buggenum en Inez Boekhout de vertrouwenscontactpersonen. Ze spelen op zondag in D30-1 en dan kun je naar ze toekomen of een mailtje sturen naar [email protected] 
Hieronder stellen zij zich voor en vertellen meer over de rol van de vertrouwenscontactpersoon: 

'Wij zijn Nienke van Buggenum en Inez Boekhout, speelsters van Dames A. Binnen HC Haarlem vervullen we samen sinds 2020 de functie van VertrouwensContactpersoon. Vanuit onze beroepen, Nienke als hulpverlener/ verpleegkundige, en Inez als huisarts, is het voor ons niet vreemd om bezig te zijn met problemen op het gebied van gedrag en gevoel.'

Waarom een vertrouwenscontactpersoon? 
'Helaas heeft de praktijk laten zien dat grensoverschrijdend gedrag ook bij sportverenigingen voorkomt. Wij willen als HC Haarlem graag dit gedrag voorkomen, signaleren en handelen indien dat nodig is. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij als vertrouwenscontactpersoon bij HC Haarlem zijn aangesteld door het bestuur. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kan je helpen de volgende stappen te zetten. Voorkomen is beter dan genezen. 

Je kunt ook bij ons terecht met vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en leden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.'

Wanneer kun je bij ons terecht? 
'Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over: 
• Pesten en gepest worden. 
• Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort. 
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig. 
• Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft. 
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen HC Haarlem/het team. 
• Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is. 
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 
• Het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.' 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
'Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden zijn vertrouwelijk. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Wij rapporteren de meldingen aan het bestuur anoniem, maar wel met informatie over de aard van deze meldingen en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. 

Als je ons nodig hebt, kun je mailen naar [email protected]. Alleen wij als vertrouwenscontactpersonen hebben toegang tot deze mailbox. Of je kan een van ons aanschieten op het veld. Schroom niet, we zijn er voor jullie en voor HC Haarlem!'

Groet,
Nienke en Inez