header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Algemeen

Reminder: Algemene Leden Vergadering 30-9-2021

Nieuws afbeelding 28-9-2022

Uitnodiging

Algemene Leden Vergadering 2022 Hockeyclub Haarlem

Vrijdag 30 september 20:00 uur, clubhuis HC Haarlem

Agenda

 1. Opening
 1. Mededelingen van de Voorzitter
 1. Verslag van de jaarlijkse ALV van 17 september 2021
 1. Commissieverslagen over verenigingsjaar 2021/2022
  1. Jaarverslag Barcommissie
  2. Jaarverslag Beheer
  3. Jaarverslag Sponsorcommissie
  4. Jaarverslag Technische commissie
  5. Jaarverslag Trimmers
  6. Jaarverslag Wedstrijdcommissie
  7. Verenigingsverslag
 1. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2021/2022
 1. Kascommissie
 1. Bestuur: samenstelling en (her-)benoemingen
  1. Herbenoeming Raymond Daniƫls als voorzitter.
  2. Herbenoeming Joost Moerkerk als bestuurslid Technische Commissie.
  3. Vincent Hoogeland stopt als bestuurder.
  4. Martijn Does stopt als bestuurder
  5. Diederik Oostburg wordt voorgesteld als bestuurslid Technische Commissie en volgt hiermee Martijn Does op.
  6. Ronald van Beek wordt voorgesteld als Bestuurslid Algemene Zaken en volgt hiermee Vincent Hoogeland op.
 1. Installatie nieuwe bestuursleden
 1. Vaststelling van de begroting en contributie seizoen 2022/2023
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

 

HC Haarlem denkt aan het milieu. Daarom worden de vergaderstukken niet meer, uitgeprint. De stukken zijn, vanaf 16 september, te vinden achter de inlog op de website onder club/ documenten/ ALV-stukken.

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Postadres
p/a Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]
Planningszaken: [email protected]
Onderhoud: [email protected]