header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Algemeen

Reminder: Algemene Leden Vergadering 17-9-2021

Nieuws afbeelding 13-9-2021

Uitnodiging (reminder)

Algemene Leden Vergadering 2021 Hockeyclub Haarlem

Vrijdag 17 september 20:00 uur, clubhuis HC Haarlem

 

Agenda

 

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen van de Voorzitter

 

 1. Verslag van de jaarlijkse ALV van 25 september 2020

 

 1. Commissieverslagen over verenigingsjaar 2020/2021

 

  1. Jaarverslag Barcommissie
  2. Jaarverslag Beheer
  3. Jaarverslag Sponsorcommissie
  4. Jaarverslag Technische commissie
  5. Jaarverslag Trimmers
  6. Jaarverslag Wedstrijdcommissie
  7. Verenigingsverslag

 

 1. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2020/2021

 

 1. Kascommissie

 

 1. Bestuur: samenstelling en (her-)benoemingen
  1. Herbenoeming Margot Boot als penningmeester.
  2. Herbenoeming Vincent Hoogeland als bestuurslid Algemene Zaken & Facilitair.
  3. Alex Been stopt als bestuurder.
  4. Martijn Does wordt voorgesteld als bestuurslid Technische Commissie Top en volgt hiermee Alex Been op.
  5. Joost Moerkerk wordt voorgesteld als bestuurslid Technische Commissie Breedte en volgt hiermee Alex Been op.
  6. Jeroen van Dongeren wordt voorgesteld als Bestuurslid Wedstrijd Zaken en volgt hiermee Martijn Does op.

 

 1. Installatie nieuwe bestuursleden

 

 1. Vaststelling van de begroting en contributie seizoen 2021/2022

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

 

In verband met het naleven van de COVID-19 richtlijnen verzoeken we je vooraf aan te melden via[email protected]

HC Haarlem denkt aan het milieu. Daarom zullen de vergaderstukken nietmeer, uitgeprint, bij de ingang liggen. De stukken zijn te vinden achter de inlog op de website onder club/ documenten/ ALV-stukken.

Agenda

29-9 Bestuursvergadering

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem
Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]