header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Algemeen

Beleid gele en rode kaarten

Nieuws afbeelding 7-7-2024


Beleid Rode & Gele Kaarten

 

Tucht & wangedrag

 

Voor iedere gele kaart (dus ook de eerste) geldt een bedrag van 15 euro aan (administratie-)kosten en bij een rode kaart zelfs 50 euro. Dit geldt voor alle jeugd- en seniorenleden.

 

Wangedrag tijdens de wedstrijd kan door een scheidsrechter bestraft worden met een gele of rode kaart. Het kan ook zijn dat een scheidsrechter via een rapportage bij de KNHB melding doet van wangedrag voor of na de wedstrijd. Hieronder vind je informatie over de procedure en wat er van de vereniging verwacht wordt.

 

Het Tuchtreglement van de KNHB is leidend:

 

www.knhb.nl/over-knhb/reglementen

www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/tucht-wangedrag#procedure-gele-en-rode-kaarten

Het tuchtreglement is te vinden op de pagina KNHB Reglementen.

 

Samenvatting procedure gele en rode kaarten

Er is een gele of rode kaart gegeven. Wat betekent dit? Wat geldt er bijvoorbeeld bij rode kaarten qua termijnen en hoe moeten schorsingen uitgezeten worden, zowel in de veld- als in de zaalcompetitie? De antwoorden op de veel gestelde vragen zie je hieronder.

 

Samenvatting gele kaarten veld:

 

 • 1e gele kaart : Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging en bijdrage in de administratiekosten
 • 2e gele kaart: Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging en bijdrage in de administratiekosten
 • 3e gele kaart: Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten
 • 4e gele kaart: Geen consequenties; kennisgeving aan vereniging en bijdrage in de administratiekosten
 • 5e gele kaart en volgende gele kaarten: Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen wedstrijden; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten 4.

 

Samenvatting gele kaarten zaal/beker:

 

 • 1e gele kaart: Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging en bijdrage in de administratiekosten
 • 2e gele kaart: Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaal/bekerwedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten
 • 3e gele kaart: Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaal/bekerwedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten
 • 4e gele kaart en volgende gele kaarten: Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaal/bekerwedstrijden; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de administratiekosten

 

Samenvatting procedure Rode kaarten;

 

Rood betekent een tuchtzaak

Bij registratie van een rode kaart wordt tegen de betrokkene altijd een tuchtzaak aanhangig gemaakt. Er volgt daarom geen apart bericht aan de betrokkene over het aanhangig maken van een zaak, er gaat wel een melding naar de vereniging.

 

Meldingsformulier Wangedrag Junioren (A t/m D)

Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke/verbale/overige overtreding, is diens vereniging verplicht, uiterlijk donderdag voor 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, het Meldingsformulier Wangedrag Junioren en een verklaring van de speler in te dienen bij het bondsbureau ([email protected]). Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging.

 

Schriftelijke of mondelinge behandeling?

Tuchtzaken worden schriftelijk afgehandeld, tenzij de vereniging of speler vóór de 1e dinsdag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart is gegeven, heeft laten weten een mondelinge behandeling te wensen. Datum, tijd en plaats van de mondelinge behandeling wordt in overleg met het bondsbureau door de tuchtcommissie vastgesteld.

 

Termijnen

Snelle behandeling van rode kaarten sorteert het grootste effect. Dát is de gedachtegang geweest bij het vaststellen van de huidige procedure (en de daarbij behorende termijnen). Onderstaand de termijnen die van toepassing zijn wanneer er een rode kaart is gegeven. Rode kaart junioren:

 • 1e dinsdag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet speler of diens vereniging aanvraag mondelinge behandeling indienen bij het bondsbureau ([email protected]). Anders volgt een schriftelijke afhandeling van de zaak.
 • 1e donderdag voor 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet de vereniging het Meldingsformulier Wangedrag Junioren en een verklaring van de betrokken speler indienen bij het bondsbureau ([email protected]).

 

Rode kaart "eenvoudig verbaal” senioren:

1e donderdag voor 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet speler of diens vereniging schriftelijk verweer indienen bij het bondsbureau ([email protected]). Anders volgt een automatische afhandeling van de zaak met een straf op basis van de vastgesteld oriëntatiepunten.

 

Senioren rode kaart fysiek of overig:

 • 1e dinsdag voor 12.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet speler of diens vereniging aanvraag mondelinge behandeling indienen bij het bondsbureau ([email protected]). Anders volgt een schriftelijke afhandeling van de zaak.
 • 1e donderdag voor 10.00 uur na de wedstrijd waarin de rode kaart gegeven is, moet een verklaring van de betrokken speler en vereniging ingediend worden bij het bondsbureau ([email protected]).

 

Veelgestelde vragen

 

Gele kaarten

 

Moeten wij wachten met de uitvoering van de schorsing (naar aanleiding van 3x geel, 5x geel etc) totdat de brief van de KNHB binnen is?

Nee, de kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggensteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen.

 

Worden gele kaarten gehaald door een speler die ook een functie heeft als coach, bij zijn/haar gele kaarten als coach opgeteld?

Nee, gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geteld, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team.

 

Wordt een aanvoerderskaart als een gele kaart voor de speler zelf genoteerd?

Nee, wanneer een speler als aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van hem/haar als aanvoerder komen te staan, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat dan.

 

Rode kaarten

 

Als ik geschorst ben bij Heren 1, mag ik dan op diezelfde dag meespelen bij bijvoorbeeld Heren 2?

Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. Dit betekent dat je voor geen enkel ander team speelgerechtigd bent en dat je dus niet bij heren 2 mee mag spelen.

 

 

Mag je spelen als je in beroep gaat?

Ja, dat betekent dat de straf nog niet in gaat en dat de uitspraak van de Commissie van Beroep wordt afgewacht. De Tuchtcommissie kan in bijzondere gevallen een onmiddellijk speelverbod opleggen, ongeacht het in te stellen beroep. In dat geval mag er niet gespeeld worden! Let wel: In wedstrijden die gaan om het landskampioenschap geldt als hoofdregel dat de straf wél direct ten uitvoer moet worden gelegd, tenzij de Tuchtcommissie anders bepaalt.

 

Kun je altijd in beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie?

Beroep is niet in alle gevallen mogelijk. In de uitspraak van de Tuchtcommissie staat duidelijk beschreven of beroep open staat. Lees om misverstanden te voorkomen de uitspraakbrief goed door. (N.B. Tegen speelverboden als gevolg van gele kaarten is nooit beroep mogelijk!)
Let op! Het beroepschrift dient binnen 10 dagen na dagtekening van de uitspraak van de tuchtcommissie bij het bondsbureau binnen te zijn. Reageer dus snel!

 

Moet er bij een rode kaart voor een jeugdlid nog iets door de vereniging gedaan worden?

Wanneer een jeugdspeler een rode kaart ontvangt voor een fysieke of een verbale overtreding, dient de vereniging ervoor te zorgen, dat het Meldingsformulier Wangedrag Junioren voor 10.00 uur op de eerste donderdag na de dag waarop de betrokken wedstrijd is gespeeld op het bondsbureau ontvangen is. Dit formulier geldt als verklaring van de vereniging. Een door de jeugdspeler zelfgeschreven verhaal (verklaring), stelt de Tuchtcommissie erg op prijs.

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Postadres
p/a Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]
Planningszaken: [email protected]
Onderhoud: [email protected]