header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Algemeen

Heb jij de ALV dd 29 sept.al in je agenda staan?

Nieuws afbeelding 25-9-2023

Vrijdagavond is het zover. We kijken er naar uit jullie te begroeten op de ALV. Verschillende commissies presenteren hun plannen voor komend jaar en nieuwe commissieleden en bestuursleden stellen zich voor. Hieronder de volledige agenda. Graag tot dan!


Uitnodiging

Algemene Leden Vergadering 2023 Hockeyclub Haarlem

Vrijdag 29 september 20:00 uur, clubhuis HC Haarlem

Agenda

 1. Opening
 1. Mededelingen van de Voorzitter
 1. Verslag van de jaarlijkse ALV van 30 september 2022
 1. Commissieverslagen over verenigingsjaar 2022/2023
  1. Jaarverslag Barcommissie
  2. Jaarverslag Beheer
  3. Jaarverslag Sponsorcommissie
  4. Jaarverslag Technische commissie
  5. Jaarverslag Trimmers
  6. Jaarverslag Wedstrijdcommissie
  7. Verenigingsverslag
 1. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2022/2023
 1. Kascommissie
 1. Bestuur: samenstelling en (her-)benoemingen
  1. Debbie Raasveld stopt als bestuurder.
  2. Joost Moerkerk stopt als bestuurder.
  3. Jeroen van Dongeren stopt als bestuurder.
  4. Arthur Verdaasdonk, penningmeester a.i. wordt voorgesteld als penningmeester en volgt hiermee Margot Boot op die in december is gestopt.
  5. Sofoula Schalkwijk wordt voorgesteld als secretaris en volgt hiermee Debbie Raasveld op.
  6. Dennis Groot wordt voorgesteld als bestuurslid Technische Commissie en volgt hiermee Joost Moerkerk op.
  7. Paul Huisman wordt voorgesteld als Bestuurslid Wedstrijd Zaken en volgt hiermee Jeroen van Dongeren op.
 1. Installatie nieuwe bestuursleden
 1. Vaststelling van de begroting en contributie seizoen 2023/2024
 1. Presentatie plannen komend seizoen
  1. Presentatie Sponsorcommissie + voorstellen
  2. Presentatie Technische commissie - TM Ellen vd Klauw

 1. Verzoek tot investeren in het vernieuwen van het clubhuis
  1. Presentatie Flip het Clubhuis
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

  

HC Haarlem denkt aan het milieu. Daarom worden de vergaderstukken niet meer, uitgeprint. De stukken zijn te vinden achter de inlog op de website onder club/ documenten/ ALV-stukken.

Bijlage