header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Jeugd ABC11D en 8DEF

Info start trainingen voor DEF en ABC jeugdleden

Nieuws afbeelding 4-5-2020

Beste HC Haarlemmers,

 

Heerlijk dat we weer het veld op mogen om te gaan trainen!

De eerste trainingen voor de DEF zijn woensdag 6 mei de eerste vrijdag training is op 15 mei a.s.

Omdat de opstart van de ABC een uitdaging is, starten we iets later op. Vanaf 11 mei is iedereen van harte welkom om, op de tijd uit het nieuwe trainingsschema, te komen trainen (zie bijlage).

Het trainingsschema voor komende tijd is in de bijlage te vinden. We hebben bij het maken van het schema een aantal keuzes gemaakt die ik graag uitleg:

· De ABC-teams trainen op andere dagen dan de DEF-teams. Beide leeftijdscategorieën hebben namelijk verschillende maatregelen; de ABC mogen zoals bekend sporten maar alleen met 1,5 meter afstand van elkaar, terwijl de DEF onderling vrij kan hockeyen. Ook gelden er voor de ABC extra regels voor bij de aankomst en het vertrek van de vereniging, deze categorie zal zich aan een routeplan moeten houden om ervoor te zorgen dat we de hoeveelheid personen op het complex zo goed mogelijk verdelen. Door de huidige indeling voorkomen we dat de leeftijdscategorieën door elkaar lopen en zijn de regels per dag duidelijk.

· Er traint slechts 1 team per veld. Hierin volgen we de maatregelen van de KNHB waardoor er maximaal 18 spelers op een veld mogen trainen.

· Per team streven we naar 2 trainers, hierdoor kunnen we in kleinere groepen werken en daardoor makkelijker op de 1,5 meter letten.

Het uitgangspunt voor de trainingen is vooral lekker hockeyen en plezier maken, zolang het veilig gebeurt. Daarom gelden zoals bekend een aantal beperkingen waar iedereen zich aan dient te houden. Lees de onderstaande regels goed door!

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

· Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

· Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.

· Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus

· Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand.

· Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

· Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.

· Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

· Was je handen met water en zeep na bezoek aan de club.

· Douche thuis.

· Vermijd het aanraken van je gezicht.

· Schud geen handen.

Routeplan

Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn, geldt onderstaand routeplan voor de ABC teams. Daarmee voorkomen we ongewenste ophopingen en kunnen we de 1,5 meter afstand zo goed mogelijk in acht nemen.

· Met markeringen zijn de looproutes op het complex aangegeven. In onderstaande tekening is dat weergegeven.


· LET OP: We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die ons helpen de naleving van het routeplan te controleren. Wil je op een trainingsavond helpen door 1 a 2 uur toezicht te houden neem dan contact op met [email protected].

· Zonder vrijwilligers kunnen we het routeplan niet naleven en kunnen we niet trainen.

 


Trainingen

· De trainers zijn geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier training kunnen geven.

· Alle trainers zijn, tijdens de trainingen, herkenbaar aanwezig.

· De trainers en/of de toezichthouder spreken je aan op de maatregelen mits noodzakelijk.

· Indien je, je meerdere keren niet aan de maatregelen houdt stuurt de trainer je naar huis.

· Ouders zijn niet welkom op het terrein, dat wil zeggen dat er niet gekeken kan worden naar de trainingen. Behalve als een ouder toezichthouder is, die mogen uiteraard wel het terrein op.

· Het clubhuis is gesloten.

· Kom zelfstandig naar de trainingen toe.

· Ga niet bij elkaar op de fiets/scooter zitten.

· Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training en fiets direct door naar je eigen veld en ga in de wachtruimte staan (op 1,5 meter afstand van elkaar).

· Gebruik velden is verboden als er geen training is.

· Kom je te laat dan kun je het terrein niet meer op en moet je wachten totdat de groep die voor jou uur traint het terrein heeft verlaten.


Keepers

· Alleen vaste keepers mogen trainen.

· Keepers moeten op tijd aanwezig zijn bij de training en ruim van te voren starten met omkleden op een daarvoor aangewezen plek buiten.

· Er mag ten alle tijden slechts 1 keeper in het keepershok zijn.


Gebruik trainingsmaterialen

· Spelers mogen alleen eigen materiaalaanraken, zoals stick en bidon.

· Er wordt getraind zonder hesje, iedereen worden gevraagd een donker en een wit shirt mee te nemen naar de training.

· Neem een eigen bidon met water mee.

· Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld.

· Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan.

· Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pionnen wordt alleen door trainer aangeraakt.

· Keepers maken alleen gebruik van de eigen keepersspullen, dus alleen vaste keepers mogen komen trainen. Bij het pakken van je spullen geldt dat er maximaal 1 keeper in het keepershok is.

Laten we met elkaar proberen om er ondanks de bijzondere omstandigheden toch een mooie trainingsperiode van te maken.

 

Tot op de velden!

 

Sportieve groet,

Erwin van der Weijden

Technisch manager HC Haarlem


Nb We zullen twee extra weken, tot 28 juni a.s., door trainen!

 

Bijlage

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem
Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]