header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 
Algemeen

Reminder: Algemene ledenvergadering 13 september

Nieuws afbeelding 9-9-2019

Geachte Ereleden, Leden van Verdienste en (ouders van jeugd-)leden van HC Haarlem,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering, op vrijdag 13 september 2019, 20:00, in het clubhuis van HC Haarlem. 

Agenda

 1. Opening
 1. Mededelingen van de Voorzitter
 1. Verslag van de jaarlijkse ALV van 14 september 2018
 1. Commissieverslagen over verenigingsjaar 2018/2019
  1. Jaarverslag Activiteitencommissie
  2. Jaarverslag Barcommissie
  3. Jaarverslag Beheer
  4. Jaarverslag Sponsorcommissie
  5. Jaarverslag Technische commissie
  6. Jaarverslag Trimmers
  7. Jaarverslag Wedstrijdcommissie
  8. Verenigingsverslag
 1. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2018/2019
 1. Kascommissie
 1. Bestuur: samenstelling en (her-)benoemingen
  1. Herbenoeming Raymond Daniƫls als Voorzitter
  2. Vacature Penningmeester
 1. Vervanging Veld 1
 1. Vaststelling van de begroting en contributie seizoen 2019/2020
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

 

HC Haarlem denkt aan het milieu. Daarom zullen de vergaderstukken niet meer, uitgeprint, bij de ingang liggen. De stukken zijn te vinden achter de inlog op de website onder club/ documenten/ ALV-stukken

Bijlage