header foto header foto
 
Jeugd ABC11D en 8DEF

Resultaten enquête midwintercompetitie

9-10-2017 Beste speelsters en ouders van de junioren breedteteams,

Vorig jaar hebben we er bij HC Haarlem voor gekozen om een nieuwe Midwintercompetitie op te zetten in de vorm van een eigen 5-tallen competitie. Aansluitend aan de competitie hebben we via een enquête een inventarisatie gedaan van alle ervaringen met deze competitie. De uitslagen zijn in het voorjaar besproken met alle coaches en begeleiders.

Conclusies enquête
  • Het splitsen van de teams werd als vervelend ervaren
  • Het spelen op een kwart veld en 5 * 5 werd als onvoldoende uitdagend gezien
  • De organisatie was niet optimaal. Het werd vooral gezien als een veredelde training en versterkt het gevoel dat de breedteteams er maar een beetje bij hangen 
De resultaten van de enquête zijn terug te vinden in de bijlage.
 
Op basis van bovenstaande resultaten zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoe we voor de komende periode de midwinter gaan invullen. Op korte termijn hopen we jullie hier meer duidelijkheid over te geven. 

Sportieve groet,

Technische Commissie
Bijlage