header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 

Junioren algemeen

Vanuit HC Haarlem streven wij ernaar om ieder lid op het niveau te laten spelen die hij of zij aankan. De scheiding tussen breedte en selectie hockey heeft betrekking tot niveau en creëren van plezier. HC Haarlem wil dat breedte teams plezier in het hockey hebben en staat boven de prestatie. De indeling tussen breedte en selectie gaat op basis van scoring vanuit beoordelingsformulieren van coaches trainers en TCO-ers. Breedtehockey is even belangrijk als prestatiehockey. Daarnaast streven wij er naar dat de selectieteams zo hoog mogelijk kunnen presteren in de competitie, waarbij goed leren hockeyen voorop staat.

Voor de indeling en selectie wordt onderscheid gemaakt tussen jongste jeugd (EF) en junioren (ABCD)

en tussen prestatieteams (het eerste/tweede of evt. derde team van een leeftijdscategorie) en

breedteteams (de overige teams). Het indeling- en selectiebeleid voor jeugdteams wordt uitgevoerd door het Technisch Kader, onderdeel van de Technische Commissie (TC).

 

Jongste jeugd teams (EF)

In de jongste jeugd wordt er naar gestreefd dat iedere jeugdspeler vanaf de F-leeftijd één jaar 3-tal

hockey, één jaar 6-tal hockey, één jaar 8-tal hockey speelt en daarna van de D categorie 11-tal hockey gaat spelen. Bij de jongste jeugd ligt de nadruk sterk bij opleiden door het aanleren van technische basisvaardigheden, opleiden en leren is daarbij belangijker dan ‘winnen’. De tweede jaars E-teams (2E) gaan, indien dit mogelijk is, 8-tal hockey (8E) spelen.


Junioren teams (ABCD)

Bij de junioren wordt er onderscheid gemaakt tussen breedteteams en prestatieteams.

Bij breedteteams tellen de beoordelingsfactoren minder zwaar: leeftijd, plezier en leerzaamheid staan bij deze teams voorop. Bij prestatieteams wordt er geselecteerd op sterkte en speelt linieverdeling in het team ook een rol. Prestatieteams krijgen bij voorkeur een vaste keeper.

 Voor de herindeling bij de breedte teams wordt er heel duidelijk gekeken naar de chemie tussen spelers binnen het team en de leeftijd. Het streven is om uiteindelijk een team te vormen die tot aan de senioren bij elkaar speelt. De wens vanuit de club is dat deze teams over gaan naar de senioren als geheel team. Wel dient er te voorkomen dat bij de wijze van indelen aparte groepen ontstaan die niet met en voor elkaar werken.

 De eerste jaars D-teams (1D) gaan 11-tal hockey spelen. 8-tal D jeugd is afgeschaft. Indien Technische opleiders van mening zijn dat een team nog niet volledig voorbereid is op 11-tal hockey kunnen zij ervoor kiezen om dit team een derde jaar 8E-tal te laten spelen. Het technisch kader kan bepalen dat het voor de ontwikkeling van een speler beter is om in een hogere leeftijdscategorie te gaan spelen. Vanuit de A/B categorie bestaat de mogelijkheid tot vervroegde doorstroming naar de senioren.

 Uitgangspunten bij herindeling breedte teams:

·      Leeftijd (onderscheid in eerste- en tweedejaars)

·      Plezier binnen het team

·      Inzet en fanatisme

·      Beoordeling coaches, trainers en TCO’ers (minder zwaar geteld)

 

Verschil tussen de jongens- en meisjesteams

Op dit moment heeft onze club aanzienlijk meer meisjes dan jongens. Wat hiervoor is beschreven geldt daardoor strikt voor de meisjesteams en voor de jongensteams voor zover dit haalbaar is. Als er bij jongensteams in een categorie geen sprake kan zijn van een prestatieteam op sterkte, dan zal in goed overleg met spelers/ouders mogelijke verplaatsingen worden besproken.


 

 

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Postadres
p/a Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]
Planningszaken: [email protected]
Onderhoud: [email protected]