header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
 

Inschrijfformulier Hockeyclub Haarlem

Gebruik het tekstvak Opmerkingen om ons aanvullende informatie te geven. Deze aanvullende informatie wordt wel in het systeem opgenomen, maar niet getoond op de kopie van het inschrijfformulier die u na invulling per e-mail ter controle wordt toegestuurd.

Belangrijke punten bij het aanmelden:
- vul bij het aanmelden van een kind in ieder geval het ouderlijk e-mailadres in;
- het invoeren van de geboortedatum gaat het makkelijkst als u eerst het geboortejaar invult, dan de maand en dan de datum;
- geef aan of uw kind eerst met hockey wil kennismaken door middel van twee gratis proeftrainingen. Bij de Funkey cursus meld u uw kind aan voor minimaal 1 blok;
- u kunt meer dan één 06-nummer invullen;
- aanmelding als senior: geef aan voor welke categorie, dus weekendspeler, dinsdagveterin, of trimhockey. Als je voor een team bent gevraagd, vermeld dat dan;
- vul eventueel uw IBAN-rekeningnummer in; invulling van uw rekeningnummer houdt in dat u de vereniging machtigt tot het automatisch innen van het inschrijfgeld en de contributie (standaard in vier termijnen; zie ook de website onder Aanmelden > info); vult u geen rekeningnummer in, dan gaan wij ervan uit dat u betaalt na ontvangst van onze factuur; u kunt later altijd nog een machtiging afgeven; vul a.u.b. niet alleen maar nullen in!
- kort nadat u het formulier hebt ingevuld en verzonden (klikken op 'volgende stap'), krijgt u via e-mail het verzoek de inschrijving te bevestigen en de ingevulde gegevens te controleren aan de hand van een pdf-bestand; mocht u dit verzoek niet ontvangen, meld dit dan a.u.b. aan [email protected]

Klik hier om onze Privacyverklaring te bekijken.


Algemeen
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Postadres
p/a Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem

Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]
Planningszaken: [email protected]
Onderhoud: [email protected]